Transkrypcje Sesji

Napisy zintegrowane z plikiem wideo:
Napisy w oddzielnym pliku VTT z możliwością włączenia/wyłączenia wyświetlania:
Dajemy wybór i narzędzia:
Profesjonalna transkrypcja

Automatyczne generowanie napisów:

Darmowy edytor napisów online:

Napisy sesja
Transkrypcje sesji
Transkrypcje sesji

Dwa modele współpracy:

1. Transkrypcja przy użyciu naszych narzędzi – automatyczne napisy

Przygotowaliśmy dla Państwa narzędzie do transkrypcji we własnym zakresie:
Jest to edytor online pozwalający wczytać materiał wideo oraz wygenerować transkrypcję materiału. Na bazie przeprowadzonych testów wnioskujemy, że jest to bardzo dobry punkt wyjściowy do samodzielnej pracy nad napisami.

2. Transkrypcja przez naszych pracowników.

W tym modelu oferujemy naszą pracę w zakresie przygotowania napisów do sesji. To nasi pracownicy wykonają dla Państwa pełną transkrypcję oraz prześlą gotowy plik do zamieszczenia w materiale wideo.
Koszty związane z naszą pracą uzależnione są przede wszystkim od jakości dostarczonego materiału z sesji. Ustalamy je indywidualnie.

Edytor napisów
Napisy sesja
Napisy sesja

Darmowe narzędzie do transkrypcji.

Wszyscy korzystający z naszych aplikacji są już przyzwyczajeni do intuicyjnych i przyjaznych rozwiązań. Edytor do transkrypcji to łatwe w obsłudze narzędzie dające możliwość: zapisywania, importowania i eksportowania napisów do formatów typu VTT, SRT.

Zaufali nam:
Edytor stenogramów

Przy użyciu naszego narzędzia możecie Państwo automatycznie wygenerować stenogramy z sesji (dodatkowa darmowa funkcjonalność).

Stosowanie tej funkcjonalności pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Każda osoba pisząca stenogramy potwierdzi, że jest to świetna pomoc w szybkim wykonaniu pracy.

Stenogram transkrypcja
Transkrypcje sesji
Podstawa prawna

Krajowe Ramy Interoperacyjności – DZIENNIK USTAW

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

U S T A W A
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
(…) Art.5. 1. Podmioty publiczne zapewniają dostępność cyfrową przez spełnienie przez ich stronę internetową lub aplikację mobilną wymagań określonych w załączniku do ustawy.
2. Dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej polega na zapewnieniu ich funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.
3. Wymagania określone w załączniku do ustawy uznaje się za spełnione, gdy podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 normy EN 301549V2.1.(…)

Kontakt

DAVISOFT sp. z o.o.
Sanok, ul. Mickiewicza 29 lok. 207
email: biuro@davisoft.pl
Kontakt telefoniczny:
Centrala, tel.: 17 779 61 91
Dział techniczny, tel.: 504 958 559
Dział handlowy, tel.: 506 994 331

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DAVISOFT sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29 lok. 207, 38-500 Sanok, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji usług zamawianych przez Pana/Panią na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. a) oraz b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) przedmiotowe dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, 4) odbiorcami przedmiotowych danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 5) informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, 6) informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) oraz b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przesyłając jakiekolwiek dane osobowe do DAVISOFT sp. z o.o. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamawianych usług.