Transkrypcje Sesji

Napisy zintegrowane z plikiem wideo:
Napisy w oddzielnym pliku VTT z możliwością włączenia/wyłączenia wyświetlania:
Dajemy wybór i narzędzia:

W odpowiedzi na potrzeby samorządów oraz wymogi Ustawy o dostępności cyfrowej przygotowaliśmy system transkrypcji głosu na napisy.

W związku z bardzo dużą różnorodnością zapytań uruchomiliśmy kilka modeli współpracy. Dwa najważniejsze: 

1. Dajemy narzędzia, Państwo przygotowujecie napisy we własnym zakresie. Umożliwiamy automatyczne, wstępne generowanie napisów.

2. Nasi pracownicy wykonają całą pracę i prześlą gotowe pliki z napisami.

Bardzo łatwe i intuicyjne narzędzie do transkrypcji głosu na tekst.

Wystarczy zalogować się oraz wczytać materiał audio/wideo. Osoba transkrybująca widzi tekst podzielony na sekwencje czasowe. Ma możliwość edycji zarówno wyświetlających się napisów jak i czasu w którym mają być wyświetlane. Oczywiście jest to czasochłonne i wymaga dużego nakładu pracy.

Niezwykle przydatną funkcją jest automatyczne generowanie napisów. Funkcja ta jest dostępna za niewielką opłatą, lecz pozwala skrócić czas poświęcony na transkrypcję – kilkukrotnie.

Nasz system pozwala wygenerować również stenogram z sesji.

Dodatkowo w aplikacji dajemy możliwość odsłuchiwania oraz bieżącej edycji stenogramu. Po zakończonej pracy jednym kliknięciem można pobrać tekst stenogramu na swój komputer.

Jest to narzędzie wyczekiwane w szczególności przez pracowników Biura Rady, których zadaniem jest m.in. przygotowywanie stenogramów z sesji.

Pliki wytworzone przez nasz system transkrypcji można zaimportować do wszelkich programów odtwarzających napisy.

Oczywiście odtwarzacz w np. systemie Sesje.LIVE jest przystosowany do wyświetlania napisów. Dajemy również możliwość formatowania czcionki, zwiększania lub zmniejszania wielkości, dobór kolorów, definiowania koloru tła…

Gotowe pliki mogą być również odtwarzane w platformach typu YouTube.

Mając na uwadze interpretację zapisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności dodaliśmy możliwość trwałej integracji napisów z materiałem wideo.

Zastosowane narzędzia dają gwarancję integralności informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność. (§ 20. pkt 1. Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych).

Dzięki naszej aplikacji 1 kliknięciem pobierzecie Państwo nagranie wideo do panelu bezpośrednio z YouTube lub dowolnej innej strony.

Bezpośrednio po zapisaniu pliku wideo na naszym serwerze pojawi się możliwość wygenerowania napisów. Następnie należy dokonać ewentualnych korekt. Po dokonaniu poprawek plik z napisami  jest gotowy do pobrania i zamieszczenia w YouTube.

Nasze rozwiązania charakteryzują się niezwykłą łatwością obsługi.
Zapraszamy do testowania naszej aplikacji.

Nasze serwery znajdują się w Polsce.

Są umiejscowione w konkretnym miejscu z ADRESEM. Jest to szczególnie ważne również ze względu na RODO. We właściwym dokumencie należy wskazać gdzie fizycznie znajdują się dane.

Jak wiadomo przechowywanie danych „w chmurze” może nieść za sobą pewne zagrożenia. Dlatego nie oferowaliśmy i nie oferujemy takich rozwiązań.

Decydując się na współpracę z firmą TECH5 – uzyskujecie Państwo pewność zgodności systemu z obowiązującym prawem.

Profesjonalizm.

Nie proponujemy transkrypcji „na żywo” ponieważ szanujemy naszych klientów. Każdy, kto miał kontakt z technologiami IT, zdaje sobie sprawę z braku możliwości profesjonalnego, w 100% bezbłędnego  przetranskrybowania głosu na tekst „w locie”. Dodatkowo należy mieć na uwadze powagę instytucji Rady Miasta / Gminy / Powiatu oraz prowadzonych dyskusji. Nawet 1% błędów może zmieniać sens wypowiedzi.

Integracja napisów z materiałem wideo, generowanie oraz możliwość edycji stenogramów, formatowanie wyświetlania napisów. My to już wdrożyliśmy, inni będą musieli…

Doświadczenie zdobyte poprzez dotychczasową pracę w samorządzie, pozwala na budowę aplikacji bez niepotrzebnych dodatków, które mogłyby utrudniać pracę z systemem.

Oferujemy idealnie dopasowane rozwiązania w zakresie obsługi Rady oraz transmisji sesji.

Zgodność z RODO oraz łatwość i przyjemność obsługi projektowanych systemów to najmocniejsze atuty naszej oferty. Nigdy nie zwalniamy.

Profesjonalna transkrypcja
Napisy sesja
Transkrypcje sesji
Transkrypcje sesji

Dwa modele współpracy:

1. Transkrypcja przy użyciu naszych narzędzi – automatyczne napisy

Przygotowaliśmy dla Państwa narzędzie do transkrypcji we własnym zakresie:
Jest to edytor online pozwalający wczytać materiał wideo oraz wygenerować transkrypcję materiału. Na bazie przeprowadzonych testów wnioskujemy, że jest to bardzo dobry punkt wyjściowy do samodzielnej pracy nad napisami.

2. Transkrypcja przez naszych pracowników.

W tym modelu oferujemy naszą pracę w zakresie przygotowania napisów do sesji. To nasi pracownicy wykonają dla Państwa pełną transkrypcję oraz prześlą gotowy plik do zamieszczenia w materiale wideo.
Koszty związane z naszą pracą uzależnione są przede wszystkim od jakości dostarczonego materiału z sesji. Ustalamy je indywidualnie.

Edytor napisów
Napisy sesja
Napisy sesja

Darmowe narzędzie do transkrypcji.

Wszyscy korzystający z naszych aplikacji są już przyzwyczajeni do intuicyjnych i przyjaznych rozwiązań. Edytor do transkrypcji to łatwe w obsłudze narzędzie dające możliwość: zapisywania, importowania i eksportowania napisów do formatów typu VTT, SRT.

Zaufali nam:
Edytor stenogramów

Przy użyciu naszego narzędzia możecie Państwo automatycznie wygenerować stenogramy z sesji (dodatkowa darmowa funkcjonalność).

Stosowanie tej funkcjonalności pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Każda osoba pisząca stenogramy potwierdzi, że jest to świetna pomoc w szybkim wykonaniu pracy.

Stenogram transkrypcja
Transkrypcje sesji
Podstawa prawna

Krajowe Ramy Interoperacyjności – DZIENNIK USTAW

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

U S T A W A
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
(…) Art.5. 1. Podmioty publiczne zapewniają dostępność cyfrową przez spełnienie przez ich stronę internetową lub aplikację mobilną wymagań określonych w załączniku do ustawy.
2. Dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej polega na zapewnieniu ich funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.
3. Wymagania określone w załączniku do ustawy uznaje się za spełnione, gdy podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 normy EN 301549V2.1.(…)

Kontakt

DAVISOFT sp. z o.o.
Sanok, ul. Mickiewicza 29 lok. 207
email: biuro@davisoft.pl
Kontakt telefoniczny:
Centrala, tel.: 17 779 61 91
Dział techniczny, tel.: 504 958 559
Dział handlowy, tel.: 506 994 331

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DAVISOFT sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29 lok. 207, 38-500 Sanok, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji usług zamawianych przez Pana/Panią na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. a) oraz b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) przedmiotowe dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, 4) odbiorcami przedmiotowych danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 5) informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, 6) informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) oraz b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przesyłając jakiekolwiek dane osobowe do DAVISOFT sp. z o.o. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamawianych usług.